Logo Donau Moldau

Vážené kolegyně, drazí kolegové!

V hraničním trojúhelníku Bavorska, České republiky a Rakouska jsme spojeni dlouhou společnou historií, kulturou, zvyky i jedinečnou přírodou.

V posledních letech se cestovní ruch rozvíjí také přeshraniční spoluprací. Na 1. průvodcovském dni Dunaj-Vltava chceme toto prohloubit odbornými přednáškami a poznat se navázáním osobních kontaktů.

Téměř všechny přednášky se uskuteční v němčině se simultánním tlumočením do češtiny. Seminář T-Guide se nabízí v němčině a angličtině. Prohlídka města a výlet jsou také v češtině.

Nemáme tedy jazykové překážky a těšíme se na Vaše přihlášky!

Váš
Organizační výbor