Logo Donau Moldau

Smluvní podmínky

  1. Vyplněním a odesláním registračního formuláře na www.austriaguides-kongress.at registraci pro první Dunaj-Vltava Guide den v Linci se provádí závazný dne 25. února 2019 vzniká povinnost zaplatit registrační poplatek konference během dvou týdnů. Není-li účastnický poplatek zaplacen do dvou týdnů, registrace se propadne a účast bude dána dalšímu průvodce.
  2. Účastnický poplatek kongresu zahrnuje následující služby: všechny přednášky, společné stravování a přestávky podle programu. Nezahrnují se náklady na příjezd, zpáteční cestu. Registrace je možná až do 23.02.2019.
  3. Lhůty pro zrušení: Volné zrušení je možné až do 1.2.2019. Od 1.2.2019 do 15. 2. 2019 je splatný storno poplatek 50% z registračního poplatku. Od 16.2.2019 nebo v případě neúčasti je splatný storno poplatek ve výši 100% registračního poplatku.
  4. Zrušení musí být předány v písemné formě pořadateli (předmět sportovních a rekreačních zařízení, Horní Rakousy, Hessenplatz 3, 4020 Linz, [email protected]), ode dne obdržení odstoupení od pořadatele.
  5. Během kongresu je dovoleno fotografovat a filmovat, pokud jsou fotografie používány výhradně pro soukromé účely. Použití fotografií nebo videí pro jiné účely je možné pouze s předchozím souhlasem pořadatele.
  6. Při registraci elektronického ukládání dat je schváleno. Stejně tak, že konvence spojené s pořadatelem před a po kongresu elektronicky informace, fotky, atd. Budou odeslány a že seznam účastníků je k dispozici všem účastníkům konference o www.donau-moldau.guide dispozici je dohodnuto.

Milé kolegyně, vážení kolegové,

před rokem se konalo první přeshraniční setkání průvodců evropského regionu Dunaj-Vltava. Tento region zahrnuje tři kraje České republiky – Jihočeský, Plzeňský a Vysočinu, a Horní Falc, Dolní Bavorsko, Horní a Dolní Rakousko. Akce prohlubuje tradiční vztahy v pohraničním trojúhelníku dané společnou historií, kulturou i přírodou. Letošní 2. ročník se bude konat 6. – 8. 3. 2020 v Českých Budějovicích.

Setkání zahrnuje odborné přednášky, workshopy, prohlídky a exkurze. Neméně důležitým cílem je vzájemné poznání a navázání osobních kontaktů průvodců na různých stranách státních hranic procházejících regionem. Přednášky budou v němčině, vzájemná komunikace je možná také v angličtině.

Na setkání srdečně zveme všechny průvodce nejen z evropského regionu Dunaj-Vltava!

Váš
Organizační team