Logo Donau Moldau

zrušení

Informace o uplatňování práva na odstoupení od smlouvy odnětí Máte právo odstoupit od této smlouvy do čtrnácti dnů bez uvedení důvodu. Období odvolání je čtrnáct dnů ode dne uzavření smlouvy. Abyste mohli uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musíte nám poskytnout své jméno, adresu, e-mailovou adresu prostřednictvím jasného prohlášení (například dopisem zaslaným poštou, faxem nebo e-mailem) o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy. Pokud tuto možnost využijete, okamžitě vám pošleme (např. E-mailem) potvrzení o přijetí takového odvolání. K zachování doby storna stačí, abyste před uplynutím lhůty pro odstoupení stačili zaslat oznámení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy. Důsledky zrušení Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme vám veškeré platby, které jsme obdrží od vás, a to nejpozději do čtrnácti dnů od data, kdy jsme obdrželi oznámení o zrušení této smlouvy. V případě této platby použijeme stejný platební prostředek, jaký jste použili v původní transakci, pokud s vámi výslovně nesouhlasíte; V žádném případě nebude vám účtován poplatek za splácení. Pokud jste požadovali, aby byly služby zahájeny během doby zrušení, musíte nám zaplatit přiměřenou částku, která odpovídá podílu služeb, které jste již poskytli v okamžiku, kdy jste nás informovali o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy v souvislosti s touto smlouvou Srovnání s celkovým objemem služeb stanovených ve smlouvě.

Milé kolegyně, vážení kolegové,

před rokem se konalo první přeshraniční setkání průvodců evropského regionu Dunaj-Vltava. Tento region zahrnuje tři kraje České republiky – Jihočeský, Plzeňský a Vysočinu, a Horní Falc, Dolní Bavorsko, Horní a Dolní Rakousko. Akce prohlubuje tradiční vztahy v pohraničním trojúhelníku dané společnou historií, kulturou i přírodou. Letošní 2. ročník se bude konat 6. – 8. 3. 2020 v Českých Budějovicích.

Setkání zahrnuje odborné přednášky, workshopy, prohlídky a exkurze. Neméně důležitým cílem je vzájemné poznání a navázání osobních kontaktů průvodců na různých stranách státních hranic procházejících regionem. Přednášky budou v němčině, vzájemná komunikace je možná také v angličtině.

Na setkání srdečně zveme všechny průvodce nejen z evropského regionu Dunaj-Vltava!

Váš
Organizační team