Logo Donau Moldau

Užitečné informace

Následující užitečné informace pochází z Linz Tourismu, Tyrolské hospodářské komory a dalších poskytovatelů. V tomto okamžiku opět děkujeme za vybornou spolupráci a podporu na kongresu.

www.linztourismus.at

Garage im Neuen Rathaus

Nová Radnice

Flußgasse
4040 Linz
cena za 1/2 Std. 1,- €


Urfahraner Jahrmarkt
Na areálu „Urfahraner Markt“ v Linci je 118 parkovních míst k dispozici (pokud‘ se areál nepoužívá pro velkou událost). 24ti hodinová parkovní vstupenka stojí 9,50 Eur.

Přídavne existuje možnost parkovat Vase vozidlo od 18:00 do 8:00 náseldujícího dne za 2 Eur.

  • S tramvají: AEC (Ars Electronica Center) je situované podel hlavní trasy tramvaje. Vsechny linie tramvaje číslo 1, 2, 3 und 4  (od Linz AG) mužete využít.

 

Všechny vozy společnosti LinzAG jsou nízkopodlažní a tím pádem umožnují bez barierovy vstup (kromě historického vozu Pöstlingberg tramvaje, ktery jezdí pár víkendy v léte).

Hlasoví oznamení linky (LiSA) – vnější oznámení vozu pro slepé a zrakově postížené cestující.

Od srpna 2019 jsou všechny vozidla společnosti LINZ AG LINKY (kromě vozidel Pöstlingberg tramvaje & část mestskych autobusu) vybavené s vnejší hlasovím oznámení pro slepé a zrakově postížené cestující.

U všech zastávek v síti společnosti LINZ AG LINKY muže se aktivovat pomocí ručnych vysílaču pro slepí číslo linky a koneční zastávka tramvaje nebo autobusu pres vnější hlasoví oznámení na vozidlu.

Ručny vysílače pro slepí mužete si pujcit za € 20,- kauce v turistické informace na hlavnim námestí.

Bez bariéry mobilne s LINZ AG LINKY – Ungehindert mobil mit den LINZ AG LINIEN

Informace o jízdních řádech:

Slepé nebo zrakové postížené rádi používají elektronické informace o jízdních řádech. Vsechni zájemci, kterí vlastní program pro rozpoznávání řečí, mohu získat informace o jízdních řádu nebo sestavit osobní jízdní řádi.

Pöstlingberg tramvaj:
Pöstlingberg tramvaj je díky nizkopodlazny techniky bez bariery prístupná.

Pozor: Nostalgické tramvaje nejsou bez bariéry.

NOTFÄLLE RETTUNG: 144 (zachránka)